Menu Zavřeno

Cloud vychází z anglického slova „cloud“, v českém překladu „mrak“. Z pohledu IT technologie je cloudem myšlena technologie, v rámci které uživatel přistupuje ke službám prostřednictvím internetu. Služby a data má uživatel neustále k dispozici, aniž by věděl, kde přesně jsou umístěny. Data a služby jsou poskytovány prostřednictvím serverů nacházejících se v datových centrech (místnosti, případně haly plné serverů a datových úložišť) napojených na vysokorychlostní internet. Zároveň díky chlazení a zálohovanému napájení jsou Cloudové služby jedny z nejspolehlivějších řešení v oblasti IT. Zároveň se jedná o velmi škálovatelná řešení, která poskytují možnost nasazení v libovolné fázi projektu a je možné je velmi flexibilně rozšiřovat podle potřeb. 

Poskytovatelů cloudových služeb je dnes na trhu opravdu mnoho. Liší se jak úrovní poskytovaných služeb, tak i působností (regionální, celosvětová) a v neposlední řadě i formou distribuce Cloudových služeb (tzv. cloud computing). 

Relativně novou oblastí cloud computingu je takzvaný distribuční model SaaS (Software as a service), který nabízí pronájem softwaru jako služby. Na rozdíl od tradičního poskytování výpočetního výkonu a úložišť (IaaS, Infrastructure as a service), nad kterými se teprve vytváří funkční platforma (PaaS, Platform as a service), pracuje služba formou modelu SaaS s vysoce dostupnou aplikací, která již přímo nabízí konkrétní funkcionalitu. Příprava projektů na základě této služby je velice rychlá a již od začátku lze dosáhnout vysoké kvality a bezpečnosti celého řešení. Příkladem může být služba prediktivních odhadů založená na analýze, zpracování a vyhodnocení velkého objemu dat. Z těchto důvodů je cloud ideálním místem pro ukládání dat, získaných ze senzorů prostřednictvím bezdrátových sítí, a následnou práci s nimi.