Menu Zavřeno

Servis

 • Služby technické podpory slouží pro pomoc s řešením chyb a problémů, které se vyskytnou při provozu IoT řešení
 • Technická podpora se poskytuje pouze v případě sjednané smlouvy o technické podpoře
 • Uživatel může žádat o pomoc telefonicky na čísle +420 777 714 484 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin nebo e‑mailem na adrese podpora@jotio.tech
 • Po navázání kontaktu s někým z našeho týmu se společně domluvíte na postupu řešení vašeho problému
 • Roční technická podpora

Roční technická podpora se poskytuje na základě smlouvy o údržně (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců. Uživatel podepisuje smlouvu pro specifikovaný účel. Roční technická podpora je v prvním roce rovněž součástí nákupu nového produktu.

 • Jednorázová služba technické podpory

Jedná se o jednorázově placenou službu pro uživatele, kteří nemají smlouvu o údržně (maintenance). Tato služba zahrnuje služby technické podpory, případně další konzultace dle požadavku uživatele.

Doba řešení případu je závislá na řadě faktorů, z nichž některé nejsou ovlivnitelné technickou podporou JoTio Tech s.r.o. Tyto faktory v sobě zahrnují například vlastní technologické omezení, omezení dané vlastním uživatelským pracovním postupem, faktory zabezpečení, integrace s aplikacemi třetích stran či dostupnost zákazníka.

Technická podpora JoTio Tech s.r.o. se snaží zodpovídat dotazy a navrhovat řešení zpravidla do 24h, kdy byl dotaz přijat, nicméně doba řešení případu může být ovlivněna jeho komplexností a složitostí.

Přestože je vyřízení případu v co nejkratší době ke spokojenosti zákazníka hlavním cílem naší technické podpory, nelze dopředu garantovat ani odhadovat dobu řešení případu.

Údržba

Údržba, neboli maintenance je služba, která se poskytuje v ročních intervalech a slouží k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu. Údržba se poskytuje na základě smlouvy o údržně (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců.

 • Standardní technickou podporu
 • Vzdálenou kontrolu funkce systému
 • Pravidelný Update a Upgrade
 • Školení obsluhy
 • Kalibraci zařízení
 • Výměnu baterii

Doba řešení případu je závislá na řadě faktorů, z nichž některé nejsou ovlivnitelné technickou podporou JoTio Tech s.r.o. Tyto faktory v sobě zahrnují například vlastní technologické omezení, omezení dané vlastním uživatelským pracovním postupem, faktory zabezpečení, integrace s aplikacemi třetích stran či dostupnost zákazníka.

Technická podpora JoTio Tech s.r.o. se snaží zodpovídat dotazy a navrhovat řešení zpravidla do 24h, kdy byl dotaz přijat, nicméně doba řešení případu může být ovlivněna jeho komplexností a složitostí.

Přestože je vyřízení případu v co nejkratší době ke spokojenosti zákazníka hlavním cílem naší technické podpory, nelze dopředu garantovat ani odhadovat dobu řešení případu.